Reaction to Fire – Tändskyddande beklädnad2021-03-18T10:06:04+01:00

VAD ÄR EUROCLASS EN 13501 OCH REACTION TO FIRE?

Reaction To Fire är en klassificering av hur mycket ett material bidrar till utvecklingen av en brand i ett tidigt skede. Testmetoderna är utformade för att simulera eldens begynnande och tillväxtfaser för att bestämma brandklassen för ett byggmaterial. Det europeiska klassificeringssystemet för brandskydd infördes 2001 med standarden EN 13501. De tidigare nationella standarderna för Reaction To Fire av byggnadsmaterial har ersatts av detta nya europeiska klassificeringssystem. Detta avsnitt ger dig en inblick i Gustafs produkter och deras brandklassificeringar.

KLASSIFICERINGAR REACTION TO FIRE

Euroclass EN 13501-1 systemet är indelat i följande klasser:

A1 – Icke-brännbart material. Inget bidrag till brand.

A2 – Icke-brännbart material. Inget märkbart bidragande till brand.

B – Brännbart material. Mycket begränsat bidrag till brand.

C – Brännbart material. Begränsat bidrag till brand.

D – Brännbart material. Bidrar till brandutveckling.

E – Brännbart material. Stort bidrag till brandutveckling.

F – Brännbart material. Faller inte inom ramen för A1-E.

S1 – Materialet ger ett obetydligt bidrag till rökutveckling.

d0 – Materialet avger inga brinnande föremål eller droppar.

KLASSIFICERINGAR REACTION TO FIRE

Euroclass EN 13501-1 systemet är indelat i följande klasser:

A1 – Icke-brännbart material. Inget bidrag till brand.

A2 – Icke-brännbart material. Inget märkbart bidragande till brand.

B – Brännbart material. Mycket begränsat bidrag till brand.

C – Brännbart material. Begränsat bidrag till brand.

D – Brännbart material. Bidrar till brandutveckling.

E – Brännbart material. Stort bidrag till brandutveckling.

F – Brännbart material. Faller inte inom ramen för A1-E.

S1 – Materialet ger ett obetydligt bidrag till rökutveckling.

d0 – Materialet avger inga brinnande föremål eller droppar.

EUROCLASS EN 13501 & REACTION TO FIRE FÖR GUSTAFS PRODUKTER

Tabellen nedan visar brandklassen för den slutliga produkten som den installeras.

Produkt Skivmaterial Brandklass – Slutprodukt
Gustafspanel Fibergipsskiva A2-s1,d0
Gustafspanel MDF med Brandskyddsmedel* – B-s1,d0 Skivklass
Gustafspanel Plywood med Brandskyddsmedel* – B-s1,d0 Skivklass
Gustafs Linear Rib Fibergipsskiva B-s1,d0
Gustafs Linear Rib MDF med Brandskyddsmedel* – B-s1,d0 Skivklass
Gustafs Linear Rib MDF D-s2,d0
Gustafs Linear Plank Fibergipsskiva A2-s1,d0
Gustafs Linear Plank MDF med Brandskyddsmedel* – B-s1,d0 Skivklass
Gustafs Linear Plank MDF D-s2,d0
Gustafs Linear Module Massivt trä med Brandskyddsmedel* – B-s1,d0 Skivklass
Gustafs Linear Module Plywood med Brandskyddsmedel* – B-s1,d0 Skivklass
Gustafs Linear Module Plywood D-s2,d0

Ladda ner Gustafs dokument för brandklasser

Tabellen ovan visar en översikt av brandklassen för våra produktkategorier. För en mer detaljerad beskrivning över variationer mellan material och ytbehandlingar ladda ner dokumentet här nedan.

Brandskyddsmedel VS Materialets komposition

* Notera att klassen Reaction to Fire har förbättrats genom olika brandskyddsmedel (impregnering & lacker). För mer information läs mer på länken nedan.

BRANDSKYDDSMEDEL VS MATERIALETS KOMPOSITION

EUROCLASS EN 13501 & REACTION TO FIRE FÖR GUSTAFS PRODUKTER

Tabellen nedan visar brandklassen för den slutliga produkten som den installeras.

Produkt Skivmaterial Brandklass – Slutprodukt
Gustafspanel Fibergipsskiva A2-s1,d0
Gustafspanel MDF med Brandskyddsmedel* – B-s1,d0 Skivklass
Gustafspanel Plywood med Brandskyddsmedel* – B-s1,d0 Skivklass
Gustafs Linear Rib Fibergipsskiva B-s1,d0
Gustafs Linear Rib MDF med Brandskyddsmedel* – B-s1,d0 Skivklass
Gustafs Linear Rib MDF D-s2,d0
Gustafs Linear Plank Fibergipsskiva A2-s1,d0
Gustafs Linear Plank MDF med Brandskyddsmedel* – B-s1,d0 Skivklass
Gustafs Linear Plank MDF D-s2,d0
Gustafs Linear Module Massivt trä med Brandskyddsmedel* – B-s1,d0 Skivklass
Gustafs Linear Module Plywood med Brandskyddsmedel* – B-s1,d0 Skivklass
Gustafs Linear Module Plywood D-s2,d0

Ladda ner Gustafs dokument för brandklasser

Tabellen ovan visar en översikt av brandklassen för våra produktkategorier. För en mer detaljerad beskrivning över variationer mellan material och ytbehandlingar ladda ner dokumentet här nedan.

Brandskyddsmedel VS Materialets komposition

* Notera att klassen Reaction to Fire har förbättrats genom olika brandskyddsmedel (impregnering & lacker). För mer information läs mer på länken nedan.

BRANDSKYDDSMEDEL VS MATERIALETS KOMPOSITION
LÄR DIG MER OM VÅRA BRANDKLASSER
KONTAKTA GUSTAFS

TESTMETODER FÖR REACTION TO FIRE

Test av Reaction to fire

Testen för om produkter har någon bidragande orsakande till brand är kopplade till den inledande fasen och tillväxtfasen. Syftet är att bedöma byggproduktens bidragande förmåga på följande punkter:

  • Antändbarhet
  • Flamspridning
  • Värmeutsläpp
  • Rökutveckling
  • Förekommandet av flammande droppar/partiklar

Europeisk standard för interiörprodukter

Vägg- och takbeklädnader som används i offentliga miljöer får endast ha en ytterst liten bidragande inverkan på brand- eller rökutvecklingen. Den lägsta klassen som krävs i offentliga miljöer är Euroclass B-S1,d0.

  1. Reaction to Fire, standard EN 13501-1 Byggnadsprodukter, inkluderar väggar och undertak.
  2. Reaction to Fire, standard EN 13501-1 golv.

Europeisk standard för exteriörprodukter

För exteriöra produkter som fasadbeklädnader gäller samma standard (EN 13501-1), men alternativa standarder för fasader finns och är godkända i vissa länder inom EU. För fasader i Skandinavien har vi till exempel ”SP FIRE 105”.

TESTER FÖR KLASSIFIKATION AV REACTION TO FIRE ENLIGT 13501-1

Följande två tester utförs för klassificeringen av byggnadsprodukter (t. ex. Trä-baserat material) enligt EN 13501-1

Brandtest som görs för att bestämma produktens Reaction to fire

Testmetod EN ISO 11925-2

Lättantändligheten av byggnadsmaterialet genom direkt exponering av eldflammor.

Testmetod EN 13823 bestämmer reaction to fire enligt Euroclass

Testmetod EN 13823

Termisk belastning från ett brinnande objekt.

KLASSIFICERING FÖR TRÄBASERAT MATERIAL

Plywood, OSB och spånskivor utan brandskyddsbehandling har en “Reaction to fire” klassning enligt tabellen ovan.

KLASSIFICERINGAR REACTION TO FIRE

Klassificering av ”Reaction to Fire” är uppdelat i 7 klasser (Euroclass A1, A2 och B till F). Klass B-s1,d0 är normalt ett minimikrav för offentliga miljöer. Den generella trenden är att fler och fler länder går mot ett krav på A2-s1,d0-klassificering för väggar och undertak i byggnader med många våningar, rum för många personer och utrymningsvägar, som inkluderar hissar och trapphus.

Gustafs' fire classifications matrix of reaction to fire

GUSTAFS PRODUKTER ÄR KLASSIFICERADE ENLIGT TABELLEN OVAN

Klassificeringen inkluderar ytan på vår panelskiva, ytbehandlingen, eventuell perforering och installationskonstruktionen. I annat fall hänvisar vi till ”Core class”.

NEDLADDNING
Reaction to Fire – Gustafs produkter
Brandklass trä-baserat material
Reaction to Fire klassificeringar

LÄS MER OM BRAND

Gustafs brandguide
BRANDGUIDE
Gustafs brandklass resistance to fire
RESISTANCE TO FIRE
Icke-brännbar träpanel för interiöer
ÄKTA BRANDKLASS
Gustafs prestandadeklaration DoP
PRESTANDADEKLARATION (DoP)