KVALITET

• Vår målsättning är att vara ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag där ledorden är rätt kvalitet, rätt kvantitet levereras till vår kund i rätt tid.

• Vår viktigaste kvalitetsfaktor är kundnöjdhet. Alla våra åtaganden ska återspegla kundens förväntningar.

• Vi ska sträva efter att bibehålla kundernas förtroende för att vara deras förstahandsval vad det gäller leverantör. Varje leverans ska kunna vara en rekommendation för framtida affärer.