IKANO Kungenskurva

IKANO KungensKurva är Skandinaviens största handelsområde. Här ligger också världens största IKEA och över 100 volymhandelsbutiker.
Här har vi fått nöjet att montera 750 kvadratmeter vilket motsvarar ca 9000 ribbor i olika längder. Ribborna av klarlackad ask är monterade på olika applikationer runt om i byggnaden både plant och på rundade väggar.

En bra brandsäker akustiklösning med ribbor av trä.

Arkitekt: Cyréus Arkitekter
Byggherre: Peab