GRÖNA GUSTAFS

FSC_lowAtt vara omgiven av natur som vi är i Dalarna gör att vi blir ständigt påminda om vårt ansvar för miljön, både i ett lokalt och globalt perspektiv. För oss är det viktigt att bidra till att vi får en mer miljövänlig värld. Därför arbetar vi med ett aktivt miljötänkande i hela vår tillverkningsprocess och i vårt dagliga arbete.

Gustafs Scandinavias FSC certifikat >>

Miljöpåverkan

Gustafs paneler består till största del av gips och trä, totalt 98% naturliga material. Återstående 2% innehåller strikt kontrollerad fanerlim och ytlack.

Med hjälp av miljövänliga material och arbetsmetoder reducerar vi vår totala miljöpåverkan.

Vår arbetsplats och våra produkter kontrolleras av miljölagar och stadgar som vi uppfyller. Vi strävar efter att överträffa de nivåerna då det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Lång livscykel

Gustafs produkter är tillverkade av naturmaterial med precision och högsta kvalitet. Oavsett om våra produkter valts för sina goda brandskyddsegenskaper eller sina akustiska fördelar kommer de att hålla samma oförminskade prestanda under hela sin livstid.

Arbetsmiljö

I vårt arbetsmiljöarbete försöker vi förebygga ohälsa och olycksfall. Det sker i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi genomför regelbundet miljörevisioner för att utvärdera miljöarbetet och ständigt söka förbättringar. Det är viktigt att det finns en öppen dialog i miljöfrågor och vi strävar efter att personal, leverantörer och kunder har en stark miljömedvetenhet.

Gustafs produkter är tillverkade av naturmaterial med precision och högsta kvalitet. Oavsett om våra produkter valts för sina goda brandskyddsegenskaper eller sina akustiska fördelar kommer de att hålla samma oförminskade prestanda under hela sin livstid.