BRAND

Gustafs produkter uppfyller de hårda brandtekniska krav som ställs för samlingslokaler och utrymningsvägar i exempelvis skolor, konserthus, teatrar, hotell, terminaler och andra offentliga miljöer. Systemet har testats och certifierats på nationell nivå i de flesta europeiska länder, Asien och USA. Gustafs paneler uppnår klassificeringen A2-s1, d0, vilket innebär att panelerna inte bidrar till brand.

 

Gustafs Panel System®

Gustafs paneler av typ BF har i enlighet med Euroclass-systemet tilldelats klass A2-s1, d0

Panelytan är brandsäker och bidrar inte till eldspridning. Gustafs Panel System® har en låg nivå av rökutveckling och minimal nivå av farliga växthusgaser. Perforerade och slitsade paneler kompletteras med mineralull på baksidan för att eliminera möjligheten till antändning bakom panelen.

Brandskyddsegenskaperna på BF-panelen (cellulosa gips) är inte pålitlig med kemisk behandling, däremot är det den mekaniska kompositionen av alla detaljer som skapar det slutliga resultatet. På allt annat trä och fiberbaserat material används ett miljövänligt brandskyddsmedel.

 

Gustafs Linear System®

Gustafs Linear System® har i enlighet med Euroclass-systemet tilldelats klass B-s1, d0

 

 

 

Filmen nedan visar skillnaden mellan CGS, MDF med brandskyddsmedel och en standard MDF.

 

Vårt panelsystem har unika egenskaper gällande brandsäkerhet. För våra fanerade och målade paneler har vi uppnått klassificeringen K1 10 och A2-s1, d0, som är den högsta tänkbara för brännbara material.