Kort om akustik

Gustafs produkter kan hjälpa till i processen att skapa en estetiskt tillfredsställande och akustiskt anpassad miljö. Absorption kan exempelvis uppnås genom att installera perforerade eller slitsade akustikpaneler eller ribbor.

Våra olika akustikmönster har testats och dokumenterats för användning till tak och väggar.

Oavsett om ditt projekt är en flygplats, auditorium, konferenscenter eller lobby, måste man ta hänsyn till den ljudmiljö rummet skapar. Vissa ljud måste riktas, andra reduceras eller elimineras helt. Vi rekommenderar att man konsulterar en akustiker för att uppnå bästa möjliga ljudmiljö och upplevelse i det färdiga rummet.

 

Se våra akustikpaneler här  >>

 

 

Kicka på bilden för att förstora tabellen

Gustafs produkter skapar akustiskt anpassade miljöer som är estetiskt tilltalande. Ljudabsorption uppnås genom perforerad eller slitsad panel i kombination med mineralull och luftspalt.